Balansert styring i kommunale føretak

Av
Publisert: 24 August, 2012
Balansert styring i kommunale føretak  | read this item

Kommunale føretak tek omsyn både til politisk styring og til føretaka sine behov for å effektivisere og utvikle føretaket. Det viser ein ny rapport. – Nokon hevdar lokaldemokratiet er truga fordi selskap tek over kommunal verksemd. Eg meiner rapporten viser at omsynet til politisk styring er sikra også når kommunale føretak tek over kommunale oppgåver, […]

Stoltenberg: – Kunnskap som krever handling

Av
Publisert: 14 August, 2012
Stoltenberg: - Kunnskap som krever handling  | read this item

- Rapporten fra 22. juli-kommisjonen representerer en milepæl. Den gir oss fakta på bordet. Den gir oss en felles virkelighetsforståelse. Den gir oss en plattform for å lære. Og viktigst, den gir oss et grunnlag for å handle, sier statsminister Jens Stoltenberg. 22. juli-kommisjonen ble nedsatt av regjeringen, i samråd med partiene på Stortinget, i […]