Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner

Av
Publisert: 29 November, 2012
Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner  | read this item

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 9,7 milliarder kroner. Ved ligningsbehandlingen for 2011 ble det foretatt endringer på 190 enkeltpunkter, med den følge at skatteinntektene økte med 1,2 […]