Barn selges billig

Av
Publisert: 16 December, 2009
nbeye
Illustrasjon: Lene Kjennerud  | read this item

Finnes det lenger noen fornuftige argument som sier hvorfor vi kan åpne for at den ene grupppen har rett på barn, men ikke andre?