Jeg er kristen. For hel****.

Av
Publisert: 7 February, 2013
Jeg er kristen. For hel****.  | read this item

Mai 2011: Jeg sitter på biblioteket på Universitetet i Stavanger, drikker Pure Rush og leser Stavanger Aftenblads fredagsPluss. Så kommer jeg over en artikkel om helvete. Helvetesdebatten på 1950- tallet med Ole Hallesby i spissen er tema, og artikkelforfatteren Jarle Natland, spør: Hvor ble det av alt snakket om helvete? Enten er dette temaet noe […]