Flere fastleger og kortere ventetid

Av
Publisert: 29 August, 2012
Flere fastleger og kortere ventetid  | read this item

Fastlegeforskriften er nå klar. Det blir lettere å få tak i legekontoret på telefon, raskere å få time og flere hjemmebesøk. I tillegg vil regjeringen bidra økonomisk, slik at det blir lettere for kommunene å rekruttere leger. – Fastlegene spiller en viktig rolle i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, men det er behov for flere. Derfor […]