Norge slutter seg til skjerpede EU-sanksjoner

Av
Publisert: 24 July, 2012
Norge slutter seg til skjerpede EU-sanksjoner  | read this item

Borgerkrigen i Syria øker stadig i intensitet, med kamphandlinger i sentrale deler av Damaskus og Aleppo, og økende tapstall. Dette understreker behovet for å finne en snarlig løsning på konflikten, i samsvar med Kofi Annans seks-punktsplan.