La hijaben være på

Av
Publisert: 7 February, 2013
La hijaben være på  | read this item

Siste tiders debatter har båret preg av hijab og politiuniformer, som har ført til argumenter om tvangsfjerning av hijab i Norge. Jeg har tre motargumenter mot dette forslaget. Er hijaben et religiøst plagg eller et kvinneundertrykkende middel? Sannsynligvis blir det brukt som begge deler. All form for påkledning burde være frivillig, samtidig som ingen lov kan regulere påkledning. Lover kan derimot regulere […]

Jeg er kristen. For hel****.

Av
Publisert: 7 February, 2013
Jeg er kristen. For hel****.  | read this item

Mai 2011: Jeg sitter på biblioteket på Universitetet i Stavanger, drikker Pure Rush og leser Stavanger Aftenblads fredagsPluss. Så kommer jeg over en artikkel om helvete. Helvetesdebatten på 1950- tallet med Ole Hallesby i spissen er tema, og artikkelforfatteren Jarle Natland, spør: Hvor ble det av alt snakket om helvete? Enten er dette temaet noe […]

Gammel i Norge

Av
Publisert: 5 January, 2013
Gammel i Norge  | read this item

Hvor harde og pinefulle er ikke de siste dager for et eldre menneske! Han blir svakere for hver dag, hans øyne blir fylt med tåke, hans ører døves, hans styrke svinner, hans hjerte kjenner ingen fred lenger, hans munn stilner, og han sier intet ord. Hans sjels styrke svekkes, og i dag kan han ikke […]

Sokrates gått av moten

Av
Publisert: 13 December, 2012
Sokrates gått av moten  | read this item

Noen hevder teknologisk nyvinning er framskritt. Jo, det er i alle fall ok for humanetikere å tukle med ”Skaperverket”, svarer en humanetiker. Bioteknologien er et fantastisk kraftfullt redskap. Velan; et rimelig standpunkt for medisinsk profesjon og tro tatt i betraktning. Det reflekteres grundig over etiske betenkeligheter, og erkjenner at omsorg, tilhørighet, identitet ikke kan endres […]

Fredsnasjonen Norge

Av
Publisert: 13 November, 2012
Fredsnasjonen Norge  | read this item

Både den 4. Oktober og natten 28-29 oktober 1944 angrep de allierte Ubåtbunkeren “Bruno” i Laksevåg utenfor Bergen. Under angrepet den 4. Oktober ble bunkeren angrepet av 152 fly som tilsammen slapp 1432 bomber hvorav kun en liten del av lasten traff målet. Hoveddelen av lasten traff uheldigvis bebyggelsen rundt bunkeren og førte til sivilt […]

Antisemittisme II

Av
Publisert: 29 October, 2012
Antisemittisme II  | read this item

Antisemittisme er for de fleste andre verdenskrig og Holocoust. Mitt første handlet derfor om kirkens jødefiendtlighet. I lange drag siden år 100 e. kr. bidro den til vår   tids jødeforfølgelser. Derom kan det ikke herske den minste tvil. Men dette var, som ellers, bare en overgang i historien. Satt på begrep er antisemittisme av nyere […]

Antisemittisme

Av
Publisert: 27 October, 2012
Antisemittisme  | read this item

Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare […]

Dødsstraff for drap – for og imot ved moralfilosofien

Av
Publisert: 15 October, 2012
Dødsstraff for drap – for og imot ved moralfilosofien  | read this item

Gjenoppretter dødsstraff egentlig rettferdighet? I 2006 ble Iraks diktator Saddam Hussein offentlig henrettet ved hengning foran en direktesendt tilskuerskare. Publikum jublet, og folk feiret hans død også over Atlanterhavet. Hva er det som rettferdiggjør slike ydmykende handlinger? Hvorfor er dødsstraff OK, så lenge det anvendes som hevn på onde handlinger? På bloggen Morbus Norvegicus har bloggforfatter […]

Hva skal vi med borgerlig konfirmasjon?

Av
Publisert: 15 October, 2012
Hva skal vi med borgerlig konfirmasjon?  | read this item

Kristen konfirmasjon er et ritual hvor man bekrefter sin kristne tro gitt ved dåpen. Det likte ikke Kristian Horn, og dannet sin egen. De fleste har hørt om konfirmasjonen i gamledager, om da man måtte pugge Bibelen og stille til muntlig eksamen i salmer og bibelvers. De som ikke bestod eksamenen, klarte ikke å få seg […]

Aktiv dødshjelp: Garantien i å dø

Av
Publisert: 1 September, 2012
syringearm2
Illustrasjon: Dennis Gudim  | read this item

Hvor skal grensene settes for hvordan livet skal avsluttes?