La hijaben være på

La hijaben være på thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: February 7, 2013

Siste tiders debatter har båret preg av hijab og politiuniformer, som har ført til argumenter om tvangsfjerning av hijab i Norge. Jeg har tre motargumenter mot dette forslaget.

Er hijaben et religiøst plagg eller et kvinneundertrykkende middel? Sannsynligvis blir det brukt som begge deler. All form for påkledning burde være frivillig, samtidig som ingen lov kan regulere påkledning. Lover kan derimot regulere avkledning. Med andre ord; man kan tvinge noen til å ta på seg klær, men ikke tvinge dem til å ta av seg klær. Dette gjelder for eksempel blotting eller innenfor markedsføringsloven.

Å tvangsfjerne hijaben er å påtvinge andre mennesker sin egen synsing, og å gjøre et inngrep i denne gruppens kultur. Hijaben er i de frivillige tilfellene en del av kvinnens identitet.  Å tvinge hijaben av alle, er en kollektiv avstraffelse som rammer de som benytter hijab av eget ønske. Å tvangsfjerne hijaben er ikke en riktig løsning på problemet med den påtvungne hijaben. Å gjøre dèt er å ta snarveier, for et forbud hjelper ikke i å fjerne kvinneundertrykkende holdninger. På samme måte er det ikke riktig å tvinge alle menn til å ta av seg hatten og lua fordi noen blir tvunget til å ha den på. Eller å frata alle foreldre sine barn fordi noen mishandler sine. Oppdager man imidlertid en kvinne med påtvungen hijab, er det bedre å løse problemet på individuelt nivå.

Definisjonsmakt

For noen måneder siden leste jeg i Stavanger Aftenblad at “Sarpsborg kommune vil ikke forby sine ansatte å bruke hijab på jobb”. Til dette svarer FrP’s Kai Roger Hagen: “I dag aksepterer kommunen at en gruppe mennesker blir tvunget til å iføre seg et klesplagg. Vi vil ikke være med på å stemple noen grupper (…) Skal vi kjempe ved siden av de intolerante islamske lederne som vil pålegge kvinner å bruke hijab, eller skal vi stå på siden til kvinnene som kjemper for større toleranse og likeverd?”. Videre sammenlikner lokalpolitikeren hijaben med jødestjernen i Hitlers Tyskland. Hvordan vet Hagen at hijab er et påtvunget plagg? Hvordan vet han at det er “de intolerante islamske lederne” som tvinger kvinner til å skjule seg bak en hijab? Det blir absurd at en etnisk norsk utenforstående skal sette alle muslimske kvinner i en offerposisjon, der de selv ikke deltar i debatten. Noen nordmenn skal liksom ha definisjonsmakten over andres kultur.

Ifølge islam er hijaben et religiøst hodeplagg som skal verne om kvinners integritet. Hijaben gjør kvinnene ærbare. Dette kræsjer fullstendig med moderne vestlig kultur, hvor kvinner oppfordres til å kle mest mulig av seg. Avkledning bidrar til å objektifisere kvinnekjønnet, ikke frigjøre det. Ergo arbeider man mot sin egen overbevisning ved å kreve fjerning av hijaben. I et intervju i Aftenposten, sa en kvinnelig soldat i Kobani at hun kjempet både mot IS og mot kvinneundertrykkelse. Hun mente likestillingen i Vesten hadde feilet, fordi kvinnene avkledde seg som objekter overfor menn. Hanna Yusuf sier det samme i denne videoen.

Ærbart subjekt

Hijaben skal etter islams lære ivareta kvinnens subjektivitet og ære, for å ikke bli et objekt for menn. Det er rart at det bare er 40 år siden kvinner i store deler av Midtøsten ikke brukte hijab i det hele tatt. Som i Vesten, er det kvinnene som må endre bekledning og oppførsel for det menn kan komme til å tenke eller gjøre. Det å kle seg dristig skaper ikke akkurat noen form for ære blant vestlige kvinner heller, men knyttes derimot til skam og fordommer. Men verken det å gjøre seg til et objekt eller det å måtte gå i et påtvunget plagg for å forbli subjekt, formidler særlig gode kvinnesyn. Jeg har dessuten en mistanke om at forkjemperne for å forby hijab, har et ønske om å fornorske disse kvinnene, uten at de er særlig opptatt av likestilling av den grunn.

For å se på hijaben i en religiøs kontekst, symboliserer den en tilslutning til et religiøst fellesskap med egne tradisjoner. Norge har ikke rett til å rokke ved disse tradisjonene så fremt de ikke bryter noen lover. Faktisk er hijaben og turbanen, som religiøse hodeplagg, en del av en fri religionsutøvelse blant annet uttrykt i Dissenterloven av 1845: “alle christelige Religionssamfund have fri offentlig Religionsutøvelse inden Lovs og Ærbarheds Grænser”.

Viktigst av alt trenger vi å forstå andre kulturer, og å ha diolog og gjensidig respekt for hverandre. Man kan ikke forsøke redde noen fra undertrykkelse når de selv ikke ønsker det. Mange kvinner vil selv gå i hijab, uansett hva årsaken måtte være. Så kan vi heller kjempe for likestilling på andre måter.

Tagged with: , , ,

Tips en venn Tips en venn

Siste kommentarer

    Ordtaket