Hva skal vi med borgerlig konfirmasjon?

Hva skal vi med borgerlig konfirmasjon? thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
By
Published: October 15, 2012

Related

  Kristen konfirmasjon er et ritual hvor man bekrefter sin kristne tro gitt ved dåpen. Det likte ikke Kristian Horn, og dannet sin egen.

  De fleste har hørt om konfirmasjonen i gamledager, om da man måtte pugge Bibelen og stille til muntlig eksamen i salmer og bibelvers. De som ikke bestod eksamenen, klarte ikke å få seg jobb, for de var ikke ansett som skikkelige borgere. I dag er konfirmasjonen heldigvis utelukkende knyttet til kristen opplæring og personlig tro. Konfirmasjonen er det ritualet man utfører for å bekrefte sin tro. Man må være døpt for å kunne konfirmere seg, ellers er det ikke noe å bekrefte. Det konfirmasjonen egentlig er, er en gjentakelse av dåpen. Foreldrene dine (eller du selv i voksen alder) ønsket at du skulle ta del i den kristne tro, og dette skal du altså bekrefte offentlig. Hvis foreldrene dine valgte at du skulle tilhøre troen, kan du bekrefte dette ved konfirmasjon, eller avkrefte det ved å la være.

  Men så kom borgerlig konfirmasjon. Hva er så det? Den bærer jo også navnet konfirmasjon, som betyr å bekrefte. Men hva er det her å bekrefte? Noen av de som konfirmerer seg humanistisk er døpt i den kristne tro. Men de bekrefter jo ikke denne troen ved å konfirmere seg kristelig. Så hva bekrefter de da? Er ikke borgerlig konfirmasjon en avkreftelse av dåpen? Ja, hva er et humanistisk ritual?

  Human Etisk Forbund ble opprettet av Kristian Horn fordi han mente at “kirken sin konfirmasjon var et overgrep”, og han ville gjerne skape et alternativ. Men, når kristelig konfirmasjon ses på som et overgrep, vil ikke humanistisk konfirmasjon også være et overgrep? Det kan hende Horn mente konfirmasjonene i middelalderen, når man ble stilt overfor presten med eksamensbesvarelse, men i egen levetid er bruken av ordet et hån mot faktiske overgrep. Sistnevnte ville jeg nok kategorisere som et resultat av datidens samfunnsforventninger, og ikke interne krav fra Bibelen eller fra høyere makter. Jeg stiller altså spørsmål ved om det å kritisere og definere den ene type konfirmasjon som overgrep, ved å danne en konfirmasjon type to. Hvis man virkelig mente at konfirmasjon var et overgrep, i den alvorlighetsgraden det innebærer, ville man ikke heller forsøke å stanse det?

  Hvorfor bruke et kristent ritual?

  Noen som konfirmerer seg borgerlig er ikke døpt i det hele tatt. Hvorfor bruker en religionsnøytral organisasjon en kristen tradisjon? Og hvorfor velger ungdommene å gjøre et kristent ritual, når de ikke er kristne? Det er klart det er mange fordeler med konfirmasjonen – den sosiale sammenkomsten, oppmerksomheten og ikke minst de økonomiske og materielle godene. Og det skaper mange fordeler for Human Etisk Forbund å arrangere borgerlig konfirmasjon. For det første må man betale organisasjonen for kurset. For det andre bedriver organisasjonen prisdiskriminering ved at de som har en forelder som tilhører Human Etisk Forbund, får store rabatter.

  Både religionsutøvelse og skolegang skal være gratis i Norge. Humanistisk konfirmasjon har mye bra innhold på programmet, som ikke bør avgrenses til de som velger bort kristen tro. Det ideelle er at dette kurset bør være obligatorisk i skolen. Kurset formidler viktige verdier og spørsmål om etikk og filosofi. Dersom humanistisk konfirmasjon inneholder kurs som alle kan ha nytte av, uansett hvilket livssyn de så senere velger – hvorfor skal bare ikke- kristne ungdommer velge dette? Ifølge en brosjyre skal konfirmasjonskurset formidle til femtenåringene at de må lære “å tenke kritisk og selvstendig”. Det er vel og bra, men som motpol til kristen konfirmasjon høres det ut som om kristen konfirmasjon gjør det motsatte av dette. Jeg håper heller ikke noen tror at kristen konfirmasjon handler om hjernevasking eller ren opplæring i Bibelen. I min konfirmasjonsopplæring hadde vi diskusjoner om mange ulike saker som ofte ikke hadde med Bibelen å gjøre.

  Når Human Etisk Forbund arrangerer kurs i valg og etiske dilemma, er dette noe som gjelder  flere enn ateistiske femtenåringer. En slik opplæring bør ligge i skolen, og man får ikke 10 000 kroner og sølvtøy for å ha fullført skolen. Hvorfor skal man få belønning for å bli døpt, og deretter for å avkrefte dåpen? Hvorfor skal man få belønning for å ha tatt et standpunkt om å ikke være kristen?

  Overgangen fra ungdom til liksom- voksen

  Videre skriver Human Etisk Forbund at de arrangerer borgerlig konfirmasjon for å markere overgangen fra ungdom til voksen. Men ungdommer er ikke voksne når de er 15 år. I Norge er myndighetsalderen 18, men selv da vil de færreste si at man er voksen. Hvis man først skal ha en markering som hyller denne overgangen, burde den vel være i 18 års alder? Konfirmasjonen kunne utsettes til 18 år, da ungdommene er i bedre stand til å ta et religiøst og filosofisk standpunkt. Ofte er slike standpunkt dynamiske. Mange sier de ville valgt annerledes om det var fem – ti år etter.

  Men for å feire en overgang fra barn til voksen, kunne man kanskje gjort dette i en annen sammenheng enn ved å etterlikne det kristne bekreftelsesritualet. Det var i middelalderen at konfirmasjonen var sett på som en overgang fra barn til voksen, og en slags investering for jobbmuligheter i fremtiden. Men dette hadde ikke noe med det kristne bekreftelses- ritualet å gjøre i utgangspunktet. Dagens konfirmanter er halvveis i skolegangen, og langt fra voksne. Hvorfor skal likevel Human Etisk Forbund bruke dette som begrunnelse? Er det ikke også poengløst at man skal få gaver bare fordi man har blitt “voksen”? Hvis borgerlig konfirmasjon åpner for belønning bare på grunn av et fullført kurs, mister det sitt verdigrunnlag.

  Dersom noen ønsker å markere at barna deres har blitt 15 år, så kan de gjøre dette i form av å feire fødselsdagen deres. Det bør ikke være iverksatt offentlig “liksom- konfirmasjon” for de som ikke tror på Gud.  Kanskje mener human etikere at ungdom på 15 år er voksne slik naturprosessene har lagt grunnlag for? I så fall er første menstruasjon snarere en markering på denne overgangen enn det borgerlig konfirmasjon er.  Å feire overgangen mellom ungdom og voksen har også lite med livssynsvalg å gjøre.

  Kristen konfirmasjon er også humanistisk konfirmasjon

  Det ser ut til at mange glemmer at det også finnes kristen humanisme. Jesus regnes ofte som den første humanist. Kristendommen er en humanistisk religion som formidler etikk og filosofi langt utover de ti bud og skapelsesberetningen, som mange kanskje ikke vet. Kristendommen er ikke en misantropisk religion. Livssynshumanisme er også en slags religion. Den er så klart ateistisk, men kreves det ikke fortsatt tro for å velge bort tro? Humanisme er ikke eksklusivt for Human Etisk Forbund.

  Når jeg gikk på kurset i kristen konfirmasjon, lærte vi om menneskerettigheter, ritualer og historie. Men mange tror fremdeles at vi går på gudstjenester og lærer salmer utenat. Kristen konfirmasjon har stor substans og mening. Innholdet i kristendommen skal prøve å formidles til ungdommene, og de kan velge om de vil “ta imot” dette eller ikke. Human Etisk Forbund forsøker å appellere til ungdommers følelser, og fange opp de som føler tvil til kristen tro.

  Familie og slekt kommer som regel ikke reisende for å se deg fullføre barne- eller grunnskolen. Borgerlig konfirmasjon bruker en annen religions ritual og formidler dette på samme måte som i skolen. Som tradisjon har den derfor substansielle hull etter min mening. Holder det ikke at de ungdommene som er nysgjerrige får den informasjonen de trenger på skolen i kurset religion/RLE? Er det, hvis man setter det i den sammenhengen, korrekt at de skal få en stor belønning i forhold til de andre elevene, fordi de fulgte med på skolens religionsundervisning? Et alternativ er å ha et stort kurs i livssyn og religion med representanter fra alle, på like vilkår. Dette gir et bedre grunnlag for at ungdom kan ta de standpunktene som føles rette for dem selv.

  Tagged with: , ,

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket