Et kaldere samfunn med Ap

Et kaldere samfunn med Ap thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: August 23, 2012

Related

  Aps vedtak om å tillate assistert befruktning for enslige, og å åpne for eggdonasjon svekker kampen for likeverd og solidaritet, og er et steg mot et kaldere samfunn. Barnets behov og rettigheter må ha forkjørsrett og hensynet til voksne må ha vikeplikt i de viktige veivalgene på dette området. Det uttaler Øyvind Håbrekke, familiepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti.

  Tilbud om assistert befruktning for enslige betyr i praksis at alle kvinner har rett til barn, med statens hjelp. Når rettighetstenkningen trekkes så langt vil det også endre våre holdninger og synet på barn i samfunnet. Hvordan vil en slik rettighetstenkning for eksempel påvirke vår oppfatning av funksjonshemmede barn eller syke barn med kort levetid? Det er oppsiktsvekkende at Ap ikke viser vilje til å reflektere over hva dette gjør med menneskesyn, respekten for mangfold og likeverd. Det synes som om Ap setter til side sine gamle idealer om et samfunn bygd på solidaritet og kampen for de mest utsatte blant oss, sier Håbrekke.

  Håbrekke mener Ap med dette viser hva de mener om fars betydning for barnet. Det må være paradoksalt å fronte en politikk der det er viktig med pappaperm, men ikke med pappa.

  Det er all grunn til å ha respekt for ufrivillig barnløses sterke ønske om barn og samfunnet må legge til rette for å gi hjelp innenfor etiske rammer. Hensynet til barnets beste må alltid settes først. Om det kan være usikkerhet om farskap, så har morsbegrepet hittil vært entydig, Med forslaget om eggdonasjon vil AP demontere det entydige morsbegrepet. Eggdonasjon vil bryte med en langvarig biologisk, kulturell og sosial forståelse av hvem mor er. Barnet får en genetisk mor som donerer egget, og en som føder barnet.

  Det biologiske og psykologiske samspillet mellom mor og barn i svangerskapet kan påvirke og aktivere gener hos barnet. Det mangler ennå mye kunnskap om den biologiske effekten av at en annen kvinne enn den genetiske moren bærer fram barnet. Hensynet til barnet må alltid komme først.

  AP varsler også at de går inn for tidlig ultralyd. Det er dokumentert at dette ikke har medisinsk gevinst men at den eneste reelle effekten av dette er at det vil fødes færre barn med Downs syndrom. Summen av APs standpunkter innen biotieknologien er et kaldere samfunn hvor ydmykhet og respekt for menneskeliv erstattes av en rettighetskamp på de sterkestes premisser, sier Håbrekke.

  Kilde: Kristelig Folkeparti

  Tagged with: , , , ,

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket