Viktig økonomisk avtale

Viktig økonomisk avtale thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: August 3, 2012

- Som leder av giverlandsgruppen for palestinerne ønsker jeg undertegningen av avtalen mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten velkommen. Avtalen er en viktig oppfølging av anbefalingene fra giverlandsmøtet i Brussel i mars i år. Nå er det avgjørende at partene samarbeider godt om å gjennomføre avtalen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Salam Fayyad og finansminister Yuval Steinitz undertegnet mandag en avtale om å bedre ordningene som regulerer handel mellom Israel og Palestina samt Israels innkreving av skatter og avgifter på vegne av Den palestinske selvstyremyndigheten. Manglene ved dagens ordning var et sentralt tema i giverlandsmøtet for Palestina tidligere i år.

- Giverlandene understreket tidligere i år at ordningene for innkreving av skatter og avgifter må bedres og forholdene legges til rette for økt handel og økt verdiskapning i privat sektor for at den palestinske økonomien skal bli bærekraftig, sier utenriksminister Støre.

To tredjedeler av Selvstyremyndighetens inntekter kommer fra skatter og avgifter som kreves inn av Israel. Disse skatteinntektene er igjen avhengig av at den innenlandske økonomien går bra.

– En økning av skattebasen og en bærekraftig økonomi er avgjørende for palestinernes selvstendighet og for den kommende statsdannelsen. Den dagen okkupasjonen avvikles og palestinerne får utvikle sin økonomi på normalt vis vil dagens bistand til Selvstyremyndigheten bli overflødig. Men med dagens okkupasjonsregime er palestinerne avhengig av ekstern bistand. Giverne må derfor være sitt ansvar bevisst, sier Støre.

– Det er bekymringsfullt at bidragene fra giverne er kraftig redusert før vi kan se den positive effekten av den nye økonomiske avtalen som trer i kraft 1. januar 2013. Jeg oppfordrer alle land på det sterkeste om ikke å la Palestina i stikken, sier utenriksministeren.

EU er største giver til palestinerne. Sammen med andre europeiske land som Norge, har de betalt ut all planlagt støtte for 2012 i første halvår. Saudi Arabia har akkurat bidratt med USD 100 millioner. Dette har dekket halvparten av behovet i år. Samtidig er det få land som har meldt at de vil bidra i annet halvår. Dette kan skape en alvorlig økonomisk krise og vil derfor bli et hovedtema på neste giverlandsmøte i New York den 23. september.

Kilde: Utenriksdepartementet

Tagged with: , ,

Tips en venn Tips en venn

Siste kommentarer

    Ordtaket