Norge slutter seg til skjerpede EU-sanksjoner

Norge slutter seg til skjerpede EU-sanksjoner thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: July 24, 2012

Norge slutter seg derfor til de nye EU-sanksjonene som i dag er innført, der det særlig legges vekt på å stanse enhver tilførsel av våpen til Syria. Tiltakene omfatter også frys av midler og reiserestriksjoner for 26 personer og tre selskaper som står bak myndighetenes vold mot egen befolkning.

- Syria er fanget i en voldsspiral med fryktelige humanitære konsekvenser.  Det internasjonale samfunn må gjøre hva det kan for å stanse denne tragedien. Norge vil fortsette å støtte tiltak for å legge større press på regimet i Damaskus slik at det etterlever sine forpliktelser i henhold til Annan-planen. Vi går derfor sammen med EU om skjerpede tiltak for å stanse våpenleveranser før de ankommer Syria, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge er dypt skuffet over at FNs sikkerhetsråd nok en gang mislyktes med å bli enig om et bindende vedtak om internasjonale sanksjoner mot Syria. Det er viktig å sikre at FN fortsatt har en rolle i Syria, med sikte på å legge grunnlaget for en politisk prosess som kan bidra til et demokratisk styre. Vi ønsker derfor forlengelsen av FNs observatørmisjon, UNSMIS, velkommen. Vi vil samtidig uttrykke vår sterke anerkjennelse til generalmajor Robert Mood for den store innsats han har gjort som leder for UNSMIS, under særdeles krevende forhold.

Tagged with: , ,

Tips en venn Tips en venn

Siste kommentarer

    Ordtaket