Barnebortføring høy prioritet

Barnebortføring høy prioritet thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: July 12, 2012

Flere ekteskap på tvers av landegrenser og et økende antall skilsmisser kan føre til strid om hvor barna skal bo. Hittil i år er 11 barn bortført fra Norge, mot 23 på samme tidspunkt i fjor.

– Jeg oppfordrer alle som opplever å få et barn bortført, om å ta kontakt med departementet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Det er det aller beste for barnet at foreldrene blir enige om hos hvem og hvor barna skal bo. Dersom de ikke kan bli enige fastsetter Haagkonvensjonen, som Norge og 86 andre land har sluttet seg til, at avgjørelser om dette skal tas i barnas bostedsland. Er barna tatt med ut av Norge skal de returneres hit for at spørsmål om bosted, foreldreansvar og samvær skal kunne behandles ved en norsk domstol.

– Dersom foreldre opplever at systemet med rask retur av bortførte barn fungerer, kan dette igjen føre til at færre er fristet til å bortføre barn, sier Faremo.

Justis- og beredskapsdepartementet opererer kun gjennom offisielle kanaler for internasjonalt samarbeid. I særlig vanskelige saker kan det være behov for å involvere Interpol og lokale politimyndigheter. Departementet stiller seg ikke bak bruk av andre former for etterforskning og maktutøvelse enn det internasjonale politisamarbeidet.

Statistikken fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet viser en økning i antall barnebortføringer de siste årene, men en mindre nedgang i 2011. Selv om nye halvårstall for 2012 viser at det er registrert få nye barnebortføringssaker hittil i år, er det for tidlig å si om nedgangen vil fortsette i 2012.

Mer informasjon på www.barnebortføring.no

Tabellen viser totalt antall registrerte saker* og totalt antall barn** i de registrerte sakene:

Halvårstall:

Barnebortføringer tilNorge Barnebortføringer fraNorge Totalt
2012 5 barn – 4 saker 11 barn – 10 saker 16 barn – 14 saker
2011 16 barn – 10 saker 23 barn – 16 saker 39 barn – 26 saker
2010 18 barn – 13 saker 29 barn – 19 saker 47 barn – 32 saker

 

Helårstall:

Barnebortføringer tilNorge Barnebortføringer fraNorge Totalt
2011 27 barn – 21 saker 45 barn – 33 saker 72 barn – 54 saker
2010 29 barn – 20 saker 64 barn – 43 saker 93 barn – 63 saker
2009 26 barn – 18 saker 29 barn – 24 saker 55 barn – 42 saker
2008 15 barn – 10 saker 36 barn – 19 saker 51 barn – 29 saker
2007 31 barn – 18 saker 51 barn – 35 saker 82 barn – 53 saker
2006 15 barn – 12 saker 57 barn – 37 saker 72 barn – 49 saker
2005 20 barn – 12 saker 42 barn – 27 saker 62 barn – 39 saker

* Tabellen viser sivile barnebortføringssaker der Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert. Det kan også ha forekommet barnebortføringssaker der de to departementene ikke involveres. Disse siste sakene tas ikke med i statistikken. Det kan derfor ha funnet sted flere barnebortføringer til og fra Norge enn det som fremkommer av statistikken.

**Departementene registrerer både antall saker og antall barn. Dersom en sak omfatter flere bortførte barn, dvs. søsken, blir dette kun registrert som en sak. Slike saker vil kunne gi store statistiske utslag. Det anmodes derfor om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Tagged with: , ,

Tips en venn Tips en venn

Siste kommentarer

    Ordtaket