Økt innsats mot kampfiksing

Økt innsats mot kampfiksing thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: July 9, 2012

Kulturminister Anniken Huitfeldt varsler økt innsats mot kampfiksing.

Foto: Ilja C. Hendel

– Kampfiksing er helt ødeleggende for idretten, og det er viktig at vi gjør noe raskt. Jeg har derfor tatt initiativ til at vi sammen med Fotballforbundet og Norsk Tipping setter i gang arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot kampfiksing, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– Allerede før mistanken om kampfiksingen oppsto, hadde vi bestemt oss for å kalle inn til et møte i august hvor innholdet i en slik handlingsplan skal drøftes. Dette er nå dessverre enda mer aktuelt. Vi må alle gå sammen og hindre kampfiksing. Jeg syns NFF har reagert raskt i denne saken, men de klarer ikke å løse dette alene, sier Huitfeldt.

– Handlingsplanen skal drøftes med våre samarbeidspartnere, og bli til i dialog med dem. Men jeg kan allerede nå si at vi vil se nærmere på det forebyggende arbeidet og om vi har et godt nok apparat for å kontrollere dette. Det vil også være naturlig å se på lovverket, sier Huitfeldt.

Parallelt med det nasjonale initiativet om handlingsplan pågår et arbeid mot kampfiksing blant europeiske myndigheter. Norge deltar i dette arbeidet.

Norge er også med når Europarådet til høsten setter i gang forhandlinger om en mulig bindende internasjonal konvensjon mot kampfiksing. Arbeidet skal være ferdig i 2014.

Innenfor EU er det også nedsatt en ekspertgruppe der Norge er observatør. Gruppen skal vurdere ulike tiltak mot kampfiksing.

Kilde: Kulturdepartementet

Tagged with: , ,

Tips en venn Tips en venn

Siste kommentarer

    Ordtaket