Barn selges billig

Barn selges billig thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: December 16, 2009

Related

  Illustrasjon: Lene Kjennerud
  Illustrasjon: Lene Kjennerud

  Med den såkalt nye ekteskapsloven ble barn plutselig en rettighet for en minoritets gruppe i vårt samfunn og gikk slik på tvers av alle vedtatte reguleringer hva gjaldt barn og familie. Lesbiske fikk rett på assistert befruktning og barn ble med et pennestrøk offesielt et element som skulle stille et behov til en samfunnsgruppe. Så alvorlig var dette at Norges forpliktelse på Barnekonvensjonen måtte tas forbehold mot. Barnet skulle ikke ha rett på å få vite hvem faren var før fyllte 18, men mor og hennes lesbiske kjæreste fikk alle retter. Barnet skulle ikke ha juridisk rett på en far, men mors kjæreste fikk nå denne retten som såkalt “medmor”. Er det bare meg eller lyder dette absurd?

  Det ble allerede under den meget tynne debatten om den nye ekteskapsloven påpekt fra kritikerne at dette også ville åpne opp for at andre grupper ville kreve rett på barn. Nå viser det seg at det gikk under et år før de fikk rett. For AP vil nå gjøre kunstig befruktning tilgjengelig også for enslige kvinner.

  Og her er kanskje esensen av problemet: Barn ble med den nye loven fratatt retten til en far og ble gjort til et objekt for å tilfredsstille voksnes behov. Prinsipielt er det da ingenting lenger som hindrer at ikke hvem som helst som ønsker det burde få kunstig befruktning.

  Og hvorfor stoppe der? Hvorfor skulle ikke kvinner selv få bestemme over sin egen kropp og stille seg til rådelighet og bære fram barn for homofile menn i parforhold, eller single menn? Finnes det lenger noen fornuftige argument som sier hvorfor vi kan åpne for at den ene grupppen har rett på barn, men ikke andre? Barnet har tydeligvis ikke selv noen rettigheter fra fødsel av i kraft av å være et menneske og selvstendig individ.

  Barnets verdi er redusert til å måles i voksnes behov og krav. Går vi tilbake rundt 100-150 år så hadde ikke jentebarn egne retter utover sin tilhørighet til sin far. Når hun ble gift så opphørte hun som eget individ og ble regnet som en del av sin manns rettigheter (og var også beskyttet av hans juridiske retter). Den samme holdningen til kvinner finner vi idag blant stater som vi ser på som underutviklet hva gjelder menneskerettigheter.

  Men er det ikke den veien vi selv holder på å gå? Vi har gjennom den nye ekteskapsloven tatt en farlig og perverst skritt i retning av å gjøre barns verdi basert på voksnes behov og ønsker. Deres rettigheter er formet av voksnes rettigheter og ikke med barnets beste som hensikt.

  Vår frihet og liberalisme, ja, vårt ønske om å ikke støte eller diskriminere noen (les: homofile), begynner å gjøre sine innhugg tydelige på våre grunnleggende verdier. Før var det noe som het: Kvinner og barn først. Trenger vi kanskje å minne visse grupperinger og politikere om dette igjen?

  Tagged with:

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket