Norge gir 60 millioner kroner til kvinnekamp

Norge gir 60 millioner kroner til kvinnekamp thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: November 24, 2009

Related

  Foto: Bjørn H. Stuedal
  Foto: Bjørn H. Stuedal

  På verdensbasis rammes en av tre kvinner av mishandling eller andre former for kjønnsbasert og seksualisert vold i løpet av livet, ifølge FNs kvinnefond Unifem.

  ­ FN spiller en viktig rolle i å mobilisere til bred og samordnet innsats mot alle former for kjønnsbasert og seksualisert vold. Vi ønsker å støtte FN i dette viktige arbeidet, blant annet for å bekjempe seksuelle overgrep brukt som våpen i konflikter, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

  Av den norske støtten skal 20 millioner kroner gå til hvert av to fond under Unifem, et fond mot kjønnsbasert vold og et likestillingsfond. I tillegg gir Norge 20 millioner kroner til FNs fond mot kjønnslemlestelse.

  Kjønnslemlestelse berører mellom 100 og 140 millioner kvinner og jenter, flesteparten i Afrika. I Senegal har FNs bidrag til sosial endring på lokalt plan gitt gode resultater. Her har 3300 landsbyer så langt erklært at de vil avskaffe kjønnslemlestelse av jenter.

  ­ Kjønnslemlestelse er et ekstremt uttrykk for kontroll med jenters seksualitet og fruktbarhet. Å avskaffe dypt rotfestede maktforhold og tradisjoner som kvinnelig omskjæring, er et langsiktig arbeid som må fremmes innenfra det enkelte lokalsamfunn, sier Solheim.

  Gjennom støtten til FN ønsker Norge å bidra til at aktører på grasrota og andre endringsaktører kan følge opp nasjonale og internasjonale forpliktelser til å avskaffe kjønnsbasert vold.

  ­ Våre egne erfaringer ligger til grunn når vi nå også bidrar til det nye FN-fondet for likestillingsarbeid. Kvinnebevegelsen har vært viktig for å drive gjennom rettigheter for kvinner i Norge. Krisesenterbevegelsen og kampen for selvbestemt abort er eksempler fra vår nære fortid, sier Solheim.

  I 2008 bidro Norge med 4,8 milliarder kroner i kvinnerettet bistand. Det er en dobling av bistanden og en prosentvis øking fra 20 til 30 prosent av total bistand siden 2005.

  Kilde: Utenriksdepartementet

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket