Isen øker kraftig i Arktis

Isen øker kraftig i Arktis thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
By
Published: September 26, 2009

Related

  Havisen i Arktis begynner å fryse til igjen i midten av september og iskartene viser at isen har øket kraftig i Arktis siden 2007. Minimum isdekke nå i september 2009 var i følge Nansen-senteret ca.1 million km2 større enn i 2007. Men man behøver ikke å gå lengre tilbake enn til begynnelsen av 1940-årene for å finne like lite eller mindre is enn i 2007. I fra midten av 1920-årene til midten av 1940-årene var det varmere i Arktis nord for 70 grader enn det har vært i de siste årene.

  Illustrasjon: Is-utbredelse i Arktis, 2007 og 2009.

  Illustrasjon: Is-utbredelse i Arktis, 2007 og 2009.

  Går vi lenger tilbake, som til middelalderen for ca.1000 år siden var det mye varmere og mindre is enn i 2007 og vikingene dyrket den gang korn på Grønland. Men hvis vi går helt tilbake til perioden fra 4 til 8000 år siden, da jordaksen hellet mer mot sola, var mesteparten av breene på Svalbard borte og polhavet var isfritt i sommer-månedene. Breene på Svalbard er derfor ikke mer enn ca.3000 år gamle.

  Temperaturen og is utbredelsen i Arktis følger stor sett 25-30 års vekslingene til Stillehavsstrømmen PDO som ble negativ (kaldere) i begynnelsen av 2008. Det begynte da å strømme kaldere vann opp langs kysten av Nord Amerika til Beringsstredet hvor det ble presset inn i norpolbassenget. Og resultatene lot ikke vente på seg, for allerede den 22. september 2008 kunne National Weather Service i Alaska melde at havet på ishavskysten av Alaska var 2 til 8 grader kaldere enn på samme tid i 2007. Og i USA ble det i løpet av vinteren satt over hundre nye kulderekorder.

  Det var også årsaken til at man fikk meget lave temperaturer i Arktis sist vinter og isen øket kraftig i tykkelse. Dette ble bekreftet av is målingene som Alfred Wegner Instituttet gjorde i april 2009, da de med sitt spesialbygde fly (Polar-5), fløy fra Svalbard over polhavet nord for Grønland mot Canada og Alaska. De bruker en meget nøyaktig radar som er opphengt under flyet og de flyr i lav høyde når de gjør målingene. Isen var mye tykkere enn forventet og var flere steder ca.4 meter tykk. Bøyer som det Amerikanske forsvaret har lagt ut viste at isen hadde lagt på seg ca.1 meter i fra april 2008 til april 2009. Tykkest var isen nord for Ellesmere Island, hvor den var opptil 15 meter.

  Man må derfor forvente at minimum is-utbredelse vil øke fremover til midten på 2030-tallet da PDO igjen vil vende og bli positiv (varmere) og isen vil igjen begynne å minke frem til et nytt minimum som antagelig vil inntreffe på 2060-tallet. Dvs. at dette er naturlige variasjoner som ikke har noe med CO2 å gjøre, slik som FNs klimapanel vil ha oss til å tro. CO2 påvirker drivhuseffekten i så liten grad at det knapt er målbart.

  CO2 er tvert imot en livsviktig gass, og en økning vil bidra til at alt vokser mye bedre på jorda, noe som kan redde oss fra matvarekrise.

  I begynnelsen av september var også  FNs generalsekretær på befaring på isen nord for Svalbard. I den anledning fikk generalsekretæren være med på å bore hull i isen, og det fremkom da i TV reportasjen at isen på stedet var 4,5 meter tykk. Men det var selvfølgelig ingen som fortalte generalsekretæren at isen hadde lagt på seg kraftig de siste to årene.

  Når vi hører disse skrekkhistoriene om at det aldri har vært mindre is i Arktis, så må det enten være noen som mangler kunnskaper, eller de prøver bevist å føre folk bak lyset. I fra media drives det for det meste en massiv feilinformasjon om klimaet, dvs. både fra TV kanalene og mesteparten av pressen. TV2 kunne for noen dager siden fortelle oss at to Tyske handelsskip hadde seilt alene gjennom nordøstpassasjen helt inntil Sibir-kysten, dvs. i Russisk farvann. På nettsiden til det tyske rederiet står det imidlertid at de fulgte en mindre konvoi som ble ledet av to Russiske atomisbrytere.

  I 2007 var Nordvestpassasjen åpen og seilbar, mens det 2008 var noe is midt i passasjen, men i 2009 var det store mengder is flere steder og den øvre delen og utløpet mot Beringstredet var blokkert av store ismasser. Om 5-6 år vil antagelig nordøstpassasjen også være helt blokkert og da vil det neppe være mere snakk om skipstrafikk over polhavet.

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket