Helseloven går over lov om menneskerettigheter!

Helseloven går over lov om menneskerettigheter! thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
By
Published: September 14, 2009

Related

  Illustrasjon: Dennis Gudim
  Illustrasjon: Dennis Gudim

  Velaug Judit Lie

  Forannevnte opplysning fikk undertegnede fra en seniorrådgiver ved Statens Helsetilsyn over telefonen den 1. juli d.å. ca. kl. 0900 på dagen.

  Selvfølgelig protesterte undertegnede, – og samtidig presiserte jeg at loven om menneskerettigheter / menneskeverd er den sterkeste og viktigste loven vi har i vårt demokrati – uansett! Dersom de regjerende politikerne med sine byråkrater setter andre lover foran / over lov om menneskerettigheter, da brytes tilliten som disse maktmenneskene har fått av folket. Dermed er våre folkevalgte avslørt som ”makter og myndigheter” i et politisk diktatur.

  Etter forannevnte opplysning fra seniorrådgiveren ved Statens Helsetilsyn, forstår jeg hvordan det er mulig å behandle hjelpeløse mennesker til døde i vårt helsevesen.

  Pkt. nr. I: En stor gruppe psykiatriske pasienter ble tvangsbehandlet av psykiatrieksperter som boret / skar i pasienters hoder / hjerner. Forannevnte behandling benevnes som lobotomering. De fleste oppegående mennesker forstår at slik behandling gir ingen legedom. Resultatet av behandlingen ble også selvfølgelig død og ødelagte liv for de som overlevde.

  Pkt. nr. II: Lobotomiekspertene har aldri blitt straffet for sine massive overgrep og drap. Av norske myndigheter / Statens Helsetilsyns har de fått full tillatelse til å fortsette å praktisere det de kan og har lang erfaring med, nemlig å utføre overgrep mot innestengte vergeløse pasienter. Lobotomeringen ble utført gjennom godt synlige blodbad. Blodbadene er nå stoppet, men i dag bruker lobotomiekspertene og deres kollegaer nevroleptika / skadelig og giftig medisin. For pasienten er resultatet det samme, – de som overlever får sine liv ødelagt.

  Pkt. nr. III: På sykehjem blir eldre – / hjelpeløse mennesker dytta i medikamenter / beroligende medisiner. Resultatet er at pasientene blir enda mer hjelpeløse, men også selvfølgelig roligere og krever da mindre av personalet. Og selv om pasienten ber sine pårørende om hjelp via fullmakt til å følge med på all medisinering og behandling, blir heller ikke de pårørendes protester mot pasientens kunstig, sløvende og sovende tilværelse hørt. Helselova går over ”Lov om Menneskerettigheter” iflg. Statens Helsetilsyn.

  Undertegnede opplever hermed at Statens Helsetilsyn / norske myndigheter har samme menneskeverd som dr. Josef Mengele som arbeidet i tyske konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig.

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket