800 % økning i sponsing av petroleumsleting

800 % økning i sponsing av petroleumsleting thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
By
Published: September 10, 2009

Related

  Foto: Sondre Båtstrand, Miljøpartiet De Grønne
  Foto: Sondre Båtstrand, Miljøpartiet De Grønne

  Siden 2005 har Staten sponset leteboring etter petroleum på norsk sokkel. Utgiftene har på tre år økt med nesten 800 %. – Slutt å subsidiere miljøødeleggelser og bruk pengene på energisparing og fornybar energi, oppfordrer Miljøpartiet De Grønne.

  I 2004 ble Petroleumsskatteloven endret for å få flere olje- og gasselskaper til å drive leteboring på norsk sokkel. Selskaper med inntekter kan trekke utgiftene til leteboring direkte fra inntektene og får en umiddelbar skatteeffekt, og selskaper som ikke har inntekter kan få utbetalt 78 % av leteutgiftene fra Staten. Ifølge Oljeskattekontoret kan selskaper som kun driver med undersøkelser få dekket alle sine utgifter.
  Utbetalingene har skutt i været:

  2005: 682 millioner kroner til 16 selskaper
  2006: 1,6 milliarder kroner til 30 selskaper.
  2007: 5,4 milliarder kroner til 40 selskaper.
  2008: Tallene vil foreligge 1. desember.

  - Milliardene sitter løst når Regjeringen desperat prøver å forlenge fossilalderen. Vi skulle ønske Regjeringen heller fikk fart i omleggingen til en fornybar fremtid. Bruk pengene på energisparing og fornybar energi, ber talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne:
  - Olje og gass er begrensede ressurser som skader vårt felles miljø, og Norge har allerede nådd utvinningstoppen for olje. Uansett hvor mange milliarder kroner Regjeringen kaster etter oljeindustrien, vil utvinningen fortsette å gå ned. Da er det bedre å bruke ressursene på å bygge en fornybar fremtid.

  Miljøpartiet De Grønne stiller til valg i alle fylker i høst, og blant hovedsakene er innføring av 20 års forbud mot leteboring på norsk sokkel kombinert med storstilt satsing på energisparing og fornybar energi.

  Kilder:

  «For 2007 mottar 40 selskaper utbetaling av til sammen 5,4 milliarder kroner.»
  http://skatteetaten.no/Templates/Pressemelding.aspx?id=77160&epslanguage=NO

  «For 2006 mottar 30 selskaper utbetaling av til sammen 1,6 milliarder kroner.»
  http://skatteetaten.no/Templates/Pressemelding.aspx?id=60753&epslanguage=NO

  «I 2005 ble 682 millioner kroner utbetalt til 16 selskaper»
  http://web3.aftenbladet.no/energi/olje/article603416.ece

  Brit Thu Gundersen, senior skattejurist hos Oljeskattekontoret: «I forarbeidene til loven er leteutgiftene nokså romslig definert. Det kan tenkes at et selskap som bare driver med undersøkelse, vil få utbetalt skatteverdien av alle sine utgifter.» http://web3.aftenbladet.no/energi/olje/article603416.ece

  Petroleumsskatteloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19750613-035.html

  Tips en venn Tips en venn

  Siste kommentarer

   Ordtaket