Om tidsskriftet

Nyhetsblikket.no startet opp som nettavis i mars 2006, og baserte seg på uavhengige skribenter fra ulike deler av land/utland og fra ulikt politisk ståsted. I Desember 2009 var det imidlertid slutt, men iløpet av høsten 2012 er det planlagt oppstart igjen. Denne gangen som et tidsskrift, men likevel med samme ambisjon som tidligere; “Vårt ønske og mål er å gjøre folk mer bevisste på hendelser rundt omkring i verden ved å presentere artikler med andre synsvinkler av aktuelle temaer enn det vi vanligvis leser i den norske pressen. Dette ved kronikker, innlegg, dybdeartikler, samt pressemeldinger fra de forskjellige partiene og øvrige organisasjoner.” I desember 2013, ble det definitivt slutt igjen. Om det blir en ny oppstart, kan ikke utelukkes – men det er nok heller tvilsomt.

Om redaksjonen:
Sjefredaktør: Ragnar Arvidssøn Hegre-Joramo
Web-ansvarlig: Ragnar Arvidssøn Hegre-Joramo

Illustratør logo:
Lene Kjennerud

Illustratør:
Dennis Gudim

For spørsmål, send mail til redaksjonen.

Fotorettigheter: Alle bilder tatt av Nyhetsblikket.no’s redaksjon er © Copyrighted. Øvrige bilder, vennligst kontakt krediterte innehavere.

Andre rettigheter:

Kopiering og utskrift til annet enn privat bruk, skal kun forekomme i avtale med Nyhetsblikket.no.

Nyhetsblikket.no arbeider etter VærVarsom-plakaten.

Nyhetsblikket.no arbeider også etter Redaktørplakaten som blant annet sier at redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Frivillige bidragsytere har selv rettighetene til sine artikler og har samtykket i at Nyhetsblikket.no publiserer de artiklene det gjelder. De meninger og ytringer som måtte komme fram i disse artiklene er ikke nødvendigvis mediets oppfatning og går på forfatters egen regning.